Brandskydd

Brandskydd av toppklass med behandling med VP Ultra Solution™

 

Byggandet med trä orsakar ofta problem p.g.a. brandrisken. För att få tillräcklig brandskydd måste byggnaden skyddas med brandsäker byggkonstruktion. Detta orsakar kostnader och försvårar byggandet. Det som blivit behandlat med brandskyddsmedel ger också ett bra skydd mot biologisk påväxt.

Materialens brandklassificering med brandskyddsmedel behandlat trämaterial uppfyllde klass    B-s1, d0  . Detta är för euroklassificering bästa möjliga klass för trämaterial.

Skyddsmedlen klarade fordonsbrandtest för trä det ger tillåtelse att använda trä i fordon, t.ex. i underjordiska tåg, båtar/fartyg och flygplan.

De brandklassvärden som brandskyddsmedlet har fått ger möjlighet att använda trä på offentliga platser, trähöghus, trästadsdelar och träkyrkor.

Brandskyddsbehandlade bärande träkonstruktioners dimensioner kan man minska p.g.a. minskad förkolnad.

Man kan förbättra ytmaterialens brandantändnings- och brandspridningsklass med brandskyddsmedel.

Med brandskyddat tapetklister får man brandskyddade tapetytor och på samma gång t.ex. gipsskivans kartongyta.

 Brandskyddsbehandlingarna lämpar sig för alla vanliga byggnadsmaterial, men är speciellt fördelaktiga när de görs på trä eller andra organiska material. En brandskyddsbehandling lämpar sig framförallt för gamla, skyddade träbyggnader, eftersom behandlingen förbättrar brandtåligheten, är giftfri, och inte färgar trä eller påverkar träets andra naturliga egenskaper. Den miljövänliga brandskyddsbehandlingen innehåller inga tungmetaller.   

Våra erfarenheter visar att också faner, spånskivor och gipsskivor kan behandlas framgångsrikt med VP Ultra Solution™

Testrapporter visar dessutom att inget satratoxin kunde återfinnas på gipsskiva efter behandling med VP Ultra Solution™

Vi har olika klasser på vårt brandskydd: lättbrandskydd, flamskydd och brandskydd.

Ta gärna kontakt så berättar vi mera om våra brandskyddsmöjligheter.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)