Påväxt skydd

Skydd mot påväxt med VP Ultra Solution™

VP Ultra Solution™ är ett skyddsmedlel för att skydda alla former av organiska material.

Man skyddar materialen mot brand, påväxt, röta och skadeinsekter.

De beståndsdelar som finns i medlen är godkända enligt europadirektiven.

Detta unika medel har testats av opartiska expertorganisationer som utför tekniska forsknings- och utvecklingsarbeten i Finland och Sverige.

Medlen är neutral (Ph7), färgar inte materialet eller förångas då det torkar, utan blir kvar och skyddar det som man vill skydda.

Behandlat virke skyddas in till kärnvirket mot påväxt och mot skadeinsekter.

Med VP Ultra Solution™ och rätt metod kan man skydda olika träslag t.ex. björk, tall, gran (färskt), också torr gran kan skyddas ända in i kärnvirket.

VP Ultra Solution™ molekyluppbyggnad och ytspänning är liten, vilket gör att vid behandling för trycket och diffusionen medlet till trädets innersta skikt. VP Ultra Solution™ fäster i träet och blir kvar.

Behandlat trä minskar sprickning och vridning.

Många år av tester har visat att virke som har blivit behandlat förblir nästan oförändrat, medan obehandlade delar blir gula och mörkare.

Man har konstaterat att skyddsbehandlat trä inte hindrar annan ytbehandling t.ex. målning. Det som blivit behandlat mot påväxt med medlen är inte miljöfarligt avfall och orsakar inga kostnader.

 

Teknisk information om VP Ultra Solution™

Ett neutralt (Ph7) skyddsmedel

Innehåller inga organiska lösningar och inte heller tungmetaller

Färgar inte trä eller betong, om man önskar kan man använda färgämnen

Man framställer lösningen enligt användningsbehovet

Materialet som ska behandlas kan vara fuktigt

Skall förvaras i slutna behållare skyddat för frost

Det är endast professionella och certifierade entreprenörer som utför saneringar och behandlingar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)