Om oss

                                    

En familj som startade verksamheten genom ett enkelt test som ingen av oss trodde på.

Ab VP Ultra är ännu idag ett litet nybildat företag med stora möjligheter och visioner som kan hjälpa privata hushåll, träproducenter, byggindustrin, båt - och fartygstillverkare, textilindustrin m.m. Med skyddade produkter kan man uppnå förbättrad ekonomi och miljö.  

Då vi första gången kom i kontakt med ett av de unika skyddsmedlen vi använder trodde vi inte på dess effektivitet.

Vi konstaterade att man bör testa skyddsmedel som påväxt saneringsmedel för befintliga hus och som förebyggande skyddsmedel mot fuktproblem och påväxt problem på byggnadsmaterial. Testerna utföll väldigt bra och man konstaterade att man kunde behandla alla ytor och konstruktioner som var utsatta för påväxt och som ledde till hälsoproblem.

 Tekniken saknades helt


Maskiner tillverkades, testades och resultaten uppfyllde förväntningarna.

Saneringskonceptet växte fram. Saneringsbilar med behövlig utrustning införskaffades och utrustades med all den teknik som behövdes för att göra saneringarna snabba och effektiva.

När vi sanerade problemhus började vi stöta på nya hus där byggnadsmaterialet var totalt angripet av påväxt och ägarna inte ens hunnit flytta in i sitt nya hus. Det ledde till utvecklingen av skyddsbehandling av byggnadsmaterialet direkt vid tillverkningen, t.ex. skivor skyddsbehandlas vid tillverkningen och virke när det sågas eller hyvlas.

Maskiner för att skyddsbehandla alla typer av byggnadsmaterial såg dagens ljus.

Automatiserade behandlingsmaskiner för installation direkt efter en hyvel eller såg planerades och tillverkades. Med maskinerna fås ett skydd som tränger helt igenom det behandlade materialet och ger ett fantastiskt skydd. Behandlingen är inte bara en ytbehandling utan mycket, mycket mera. Även gran går med stor framgång att skyddsbehandla.     

Idag tillverkar vi våra egna skyddsmedel, som visar sig vara mycket effektiva kombinerat med vår metod. Därför kan vi nu  garantera kvalien på skyddsmedlen och skyddet.

En kontinuerlig produktutveckling pågår hela tiden.

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)