Om Påväxt

Påväxt finns överallt i naturen, och de är en viktig del av den. Problemen uppstår då påväxt får överhanden i våra hem eller andra byggnader där människor vistas, eftersom påväxten kan ha hälsovådliga effekter och markant försämra hälsan hos någon som ofta vistas i påväxtdrabbade utrymmen. Därför är det viktigt att man lär sig känna igen tecken på påväxt problem.

Vad borde man söka efter under en inspektion av en byggnad?

En visuell inspektion är den mest pålitliga metoden för identifiering av påväxt problem i byggnader. Påväxt noteras oftast som lukt, mörka prickar, missfärgning eller fläckar. När en inspektion av en byggnad utförs, bör man fästa speciell uppmärksamhet vid, inuti, ovanpå, eller under följande ställen:

Krypgrunden, mellantak (vind), innertak, väggar, inklusive tapeter och gips, eller andra väggskivor, golv, fönsterkarmar, isolering, mattor, möbler (beklädnad, stoppning), ventilationskanaler, alla pappersbaserade material. Vattenskador är den mest sannolika orsaken till förekomsten och spridning av påväxt, därför bör man under en inspektion söka efter de vanligast förekommande symptomen för vattenskador; missfärgning och fläckbildning i närheten av vatten och avloppsrör. Dessutom kan vattenansamlingar (runt eller under diskhoar, badkar, dräneringar för luftavfuktare/luftkonditionering, eller kylanläggningar) bidra till fukt i en byggnad och därmed favorisera klimatförhållanden för mögeltillväxt.

Gömd förekomst av påväxt

Man bör vara misstänksam ifall det i en byggnad finns en lukt men var orsaken inte kan klarläggas, ifall det finns rapporter om vattenskador, eller ifall invånarna rapporterar hälsoproblem. Påväxt kan finnas gömd bakom väggskivor, tapeter eller paneler, på ovansidan av takskivor, eller till och med under mattor och dylikt. Andra möjliga områden inkluderar väggkonstruktioner i närheten av vattenrör (speciellt i närheten av läckande eller kondenserande rör), väggytor bakom möbler (var kondensering kan förekomma) inuti ventilationskanaler, eller i mellantak (förorsakat av läckande tak eller undermålig isolering).

Hur känner man igen påväxt?
Påväxtproblem uppdagas ofta i samband med fuktskador, såsom ett trasigt rör, men det finns även andra sätt att känna igen påväxt. Tecken på fukt- och möjliga påväxt problem är målfärg, tapet eller kakel som lossnar, ”bubblar” eller spricker, mörknat trä och trä som sväller. Lukter är ett anat sätt att upptäcka mögel.  Men långt ifrån alla påväxter avger lukt. I fall där man inte hittar synliga fuktproblem eller lukter är det ofta hälsoproblem som väcker misstanken om påväxtproblem. 


Hälsoproblem

Närvaro av påväxt betyder inte alltid att man skall förvänta sig hälsoproblem. Gällande vissa människor kan inandning av påväxt, antingen som fragment eller sporer av påväxt, förorsaka hälsoproblem eller förvärra vissa existerande hälsotillstånd.

Dessutom kan många påväxtarter producera mycotoxiner, metabolier eller biprodukter av påväxt som bevisligen är giftiga för människan. Sådana toxiner kan gradvis bryta ner en människas immunologiska system och leda till allergiska eller respiratoriska problem.
Påväxt påverkar olika individer på olika sätt, och det kan vara svårt att fastsälla vad som orsakat vad. Påväxt kan orsaka irritationssymptom (irriterade och kliande ögon, snuva, sträv och sjuk hals, heshet, hosta, en känsla av andnöd), luftvägsinfektioner (förkylning, snuvfeber, luftrörsinfektion, bihåleinflammation, lunginflammation, blödningar i luftvägarna), huvudvärk, trötthet, feber, svindel och illamående. Påväxt kan även utveckla allergier och med allergiassocierade symptom, inkluderande nysning, tryck över bröstkorgen, andnöd, samt täppt näsa och/eller ögonirritation. Människor som har nedsatt immunförsvar eller som återhämtar sig efter operation, är vanligen mera mottagliga för effekterna av påväxt. Hos barn är öroninflammationer och infektionscykler vanliga.

 Vad kan man göra

En kort och enkel beskrivning på hur en sanering kan utföras.

En sanering börjar med att man oftast gör ett hembesök hos kunden för att titta på och kartlägga problemet.

Eventuella rörläckage, hål i tak mm. grundorsakerna skall naturligtvis åtgärdas.

Själva saneringen av ett helt egnahemshus (villa) kan utföras enligt följande. För att komma in i konstruktionerna måste man borra små (8)mm hål genom vilka skyddsmedlet appliceras genom ånga. Vid sanering av vägg borras vanligen hålen bakom listen, om möjligt, annars borras hålen strax ovanför golvlisten. Hålen kan täppas igen med t.ex. luktfri silikonmassa.

På mellantak (vindar) och i krypgrundar appliceras skyddsmedlet direkt på ytorna och in i isoleringen, där behövs sällan borras för det är för det mesta öppna ytor.

Nästan alla golvsaneringar kan göras utifrån genom att borra igenom sockeln för att komma åt isoleringen i golvet. Appliceringen av skyddsmedlet görs med långa rör. För en golvsanering behöver man nödvändigtvis inte alls gå in i huset.

Det är alltid bra om kunden har ritningar av hur konstruktionen ser ut, alla hus har sina egna små egenheter.

En egnahemshussanering kan vanligen utföras på en (1) lång arbetsdag, utan att de som bor i huset störs allt för mycket eller behöver flytta ut under saneringen.

Alla saneringar skall göras av certifierade professionella sanerare och med specialmaskiner som vi utvecklat.

Ni är välkomna att kontakta oss så kan vi berätta mera om olika typer av saneringar och brandskydd

Skyddsmedlen

 

Våra olika medel har ingen frätande eller annan förslamningsfrämjade inverkan på betong, murbruk, kalksandsten, isoleringsmaterial eller tegel.

Testning av skyddsämnens effektivitet/simulering av praktiska belastningskammarförhållanden. Med skyddsmedlet tryckbehandlade testbitar förblev helt fria från mögelangrepp. På alla sätt med skyddsmedelbehandlade testbitar såsom ångning, etc. förhindrades att påväxtsvamp utvecklades på behandlad yta.

Kort förklaring om skyddsmedlet

Ämnena är ”skyddsmedel” som skyddar mot brand, påväxt, röta och lukter. T.ex. angripet virke, isoleringsmaterial eller betong kan med framgång behandlas med medlen och påväxten dör. Dessutom förhindras nybildning av påväxt. Speciellt i påväxtangripna hus är det här en mycket stor fördel. Huset kan med små medel behandlas och fås helt fritt från påväxt problem. Detsamma gäller också trä, betong, isoleringsmaterial och tegel. Vidare kan medlet också med framgång användas på bl.a. trävirke som är eller kan vara utsatt för höga temperaturer eller brandrisk.

Vidare kan man också behandla olika sorters virke. Exempelvis kan man tänka sig att en såg, när man sågar färskt virke, behandlar man virket direkt vilket leder till att virket inte kommer att blåna och behandlingen hjälper till att försnabba torkningen av virke.

Det går också att behandla större och mindre båtar mot brand-, påväxt och lukter.

Teakdäcken kan också behandlas så att de får en mycket längre livslängd. Detta betyder mindre underhåll.

Det finns också många andra möjligheter, det är bara att använda fantasin, så kommer det fram nya möjligheter.

Ett unikt träskydd som uppnår brandklass Bs1-d0 och även IMO FTPC part 5 för marint behov.

Det är endast professionella och certifierade arbetare som utför saneringar och behandlingar.

Det bör också påpekas att ämnet inte avger några giftiga ångor eller tungmetaller.

 

 


 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)