TESTRESULTAT

Påväxt tester

 

Alla tester kommer att utföras med VP Ultra Solution™ behandlingarna sker med VPU-Metoden.

Eventuell skadepåverkan på stenbaserat byggnadsmaterial.

Medlet har ingen frätande eller annan förslamningsfrämjande inverkan på betong, murbruk, kalksandsten eller tegel.

Testning av VP Ultra Solution™ effektivitet/simulering av praktiska belastningskammarförhållanden. 

Med VP Ultra Solution™ behandlade testbitar förblev helt fria från påväxt angrepp. På alla sätt med medlen behandlade testbitar förhindrades att svamp utvecklades. Med VP Ultra Solution™ behandlade tegel och betongytor förblev helt rena och oangripna. Förhandstester gjorda i laboratorie.

 

 

Brandskyddstester

Alla tester kommer att utföras med VP Ultra Solution™

Materialens brandklassificering

Brandskyddsbehandlat trämaterial/organiska material kommer att uppfylla B – SI, DO kraven och IMO FTPC Part 5, (marint bruk) förhandstester är gjorda. Detta betyder, i den nya euroklassificeringen, bästa (möjliga) brandklass som över huvudtaget är möjligt att uppnå för organiskt-/trämaterial.

Vi har olika klasser på brandskydd: lättbrandskydd, flamskydd och brandskydd.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)